ક્રિસ્ટલ બોલ

સ્ફટિકના દડાનું સ્વપ્ન તમારા ભવિષ્યની દૃષ્ટિનું પ્રતીક છે. વર્તમાન ઘટનાઓ પર આધારિત ભવિષ્ય શું હોઈ શકે છે અથવા તમે જે આશા રાખો છો તે સમજી શકો છો. કાળા સ્ફટિકના દડાનું સ્વપ્ન ભવિષ્યનો કાળો અથવા ભયાનક નજારો દર્શાવી શકે છે. તે ભવિષ્યના પરિપ્રેક્ષ્યનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે, જે કોઈ રીતે વધુ પડતું છે. ઉદાહરણ: એક મનુષ્યે તેમાં ઇન્દ્રધનુષ સાથે સ્ફટિકનો દડો જોવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. વાસ્તવિક જીવનમાં, તેણે નવા પુરાવાને કારણે એક જૂના મિત્ર પર કેસ દાખલ કરવામાં પોતાનો વિચાર બદલી નાખ્યો હતો, જે દર્શાવે છે કે તેનો જૂનો મિત્ર જવાબદાર નથી. ઇન્દ્રધનુષ સાથેનો સ્ફટિકનો દડો નવા પુરાવાને કારણે તેના ભવિષ્યના દ્રષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઉદાહરણ ૨: એક સ્ત્રીએ કાળા સ્ફટિકના દડાનું સ્વપ્ન જોયું. વાસ્તવિક જીવનમાં તેને ખબર પડી કે તેને કેન્સર છે અને જીવવાની તેની તકો શું છે.