પરમાણુ બોમ્બ

પરમાણુ બોમ્બનું સ્વપ્ન એવી ઘટના અથવા જીવનની પરિસ્થિતિનું પ્રતીક છે જે તમને જણાવે છે અથવા હું જે કંઈ વિચારું છું અથવા માનું છું તે નું બલિદાન આપે છે. સામાન્ય રીતે નકારાત્મક વિચારો કે લાગણીઓ માટે. પરમાણુ બોમ્બ ઘટનાઓ, પ્રદર્શનો અથવા લાગણીઓમાં નાટ્યાત્મક ફેરફાર સૂચવે છે. ઘણી વાર નપુંસકતા અને પરિસ્થિતિ પરનો કાબૂ ગુમાવી દે છે. તમને લાગતું હતું કે મહત્ત્વનું કંઈક પૂરું થઈ ગયું હશે. પરમાણુ બોમ્બનું સ્વપ્ન નાટ્યાત્મક પરિવર્તન અથવા ભાવનાત્મક રીતે વિનાશકારી પરિસ્થિતિનું પ્રતીક છે. આ ઉદાહરણો કુટુંબના કોઈ સભ્યનું મૃત્યુ હોઈ શકે છે, નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે, એક મોટી શરમ આવે છે, કોઈની સાથે બ્રેકઅપ થાય છે અથવા મોટી નિરાશા હોઈ શકે છે.