વોચડોગ

ચોકીદારનું સ્વપ્ન અન્ય લોકો રક્ષણાત્મક અને સતર્ક હોવાની લાગણીઓનું પ્રતીક છે. ચોકીદાર તેના વિશે સાંભળવાના ભય અથવા જોખમને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. કોઈ નું રક્ષણ થઈ રહ્યું છે, જેને માન આપવાની જરૂર છે. જો તમે તેમનું સન્માન ન કરો તો કોઈ વ્યક્તિ વધુ પડતો ગુસ્સે, ખતરનાક કે અતાર્કિક બની જવાની ક્ષમતા અનુભવે છે. તમારા માટે ચોકીદાર કૂતરા રાખવાનું સ્વપ્ન તમારી રક્ષા કરનારા મિત્રો, માતા-પિતા અથવા લુકઆઉટનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે. નકારાત્મક રીતે, તે શરમ કે અપમાનિત થવા વિશે અસલામતીની તીવ્ર લાગણી હોઈ શકે છે. જે લોકો તમારી નજીક આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમને ડરાવે છે. ચોકીદારનું સ્વપ્ન તમે જે કરવાનું નથી તે કરવાની સંભવિત મૂંઝવણ વિશેની લાગણીઓનું પ્રતીક છે. એવું લાગે છે કે તમે કોઈ સમસ્યાની આસપાસ સલામત રીતે ફ્લોર કરી શકો છો જ્યારે બહુ દૂર ન કરી શકો. બીજા કોઈની અંગત સીમાઓ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ હોય એવું લાગતું હતું. નેગેટિવ રીતે, ચોકીદાર ખોટી ધમકીઓ અથવા વધુ પડતા રક્ષણાત્મક ઘમંડને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. ગુસ્સે ભરાયેલી વ્યક્તિ કે જે ખરેખર ગંભીર ન હોઈ શકે, કારણ કે તેઓ તમને એવો અહેસાસ કરાવે છે કે તેઓ કરી શકે છે. તે વાસ્તવિક મર્યાદાઓનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે, જે દૂર રહેવા માટે ગંભીર જોખમને સાકાર થતું અટકાવે છે.