પડી રહ્યું છે

તમે પડી રહ્યા છો તે સ્વપ્ન નિયંત્રણ ગુમાવવાની લાગણીઓનું પ્રતીક છે. તમે કોઈ મુદ્દા પર ~પકડ~ મેળવવામાં અસલામતી અનુભવી શકો છો અથવા અસમર્થ હોઈ શકો છો. તમારા જીવનનો એક ભાગ નિયંત્રણબહાર નીકળી રહ્યો હોઈ શકે છે. સત્તા, નિયંત્રણ અથવા દરજ્જો છોડવામાં મુશ્કેલી. તમે તમારા જાગતા જીવનમાં અસલામતી અનુભવી શકો છો અથવા સમર્થનનો અભાવ અનુભવી શકો છો. તમે કોઈ મોટી લડાઈ અથવા જબરદસ્ત સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા હશો. સ્વપ્નમાં પડવું એ સંકેત હોઈ શકે છે કે તમે વધારે પડતી મહેનત કરી રહ્યા છો અથવા મહત્તમ ક્ષમતા સુધી પહોંચી ગયા છો. તમારી જાતને એડજસ્ટ કરવા દેવા માટે તમારે ધીમી પડવાની જરૂર પડી શકે છે. જો તમે પડી રહ્યા હો ત્યારે તમે ડરતા ન હો, તો તે પરિસ્થિતિ વિશે ગુરુત્વાકર્ષણ અથવા મહત્વનું પ્રતીક બની શકે છે, જેને તમે હવે નિયંત્રિત કરી શકતા નથી. તમે અનુભવી શકો છો, તમે ફક્ત બીજી બાબતો તરફ આગળ વધી શકો છો અથવા જરૂર પડ્યે શરૂ કરી શકો છો. પડવું એ સૂચવે છે કે તમે તમારા માટે નક્કી કરેલા ધ્યેય સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયા છો. તમે પાણીમાં પડી રહ્યા છો તે સ્વપ્ન સૂચવે છે કે શક્તિશાળી નકારાત્મક લાગણીઓ અથવા અનિશ્ચિતતાથી પ્રભાવિત થતી વખતે તમે નિયંત્રણ ગુમાવી રહ્યા છો. પડવાનું અને જમીન પર ક્યારેય ન મારવાનું સ્વપ્ન સતત નિષ્ફળતાની લાગણી સાથે નિયંત્રણ ગુમાવવાની લાગણીઓનું પ્રતીક છે. એક અનિચ્છનીય પરિણામ કે સત્તા ગુમાવવી કે જે ક્યારેય સંપૂર્ણપણે સાકાર થતી નથી. જમીન પર પડવાનું અને જમીન પર અથડાવાનું સ્વપ્ન પરિણામો કે ભૂલોના સાક્ષાત્કારનું પ્રતીક છે. સ્થિતિ કે સત્તાનું અપ્રિય નુકસાન. તમે ભૂલ વિશે શીખ્યા હશો. તમે શરૂઆત કરવાની અથવા બીજી કોઈ વસ્તુ તરફ આગળ વધવાની જરૂરિયાત અનુભવી શકો છો.