ટેનિંગ બેડ

ટેનિંગ બેડનું સ્વપ્ન તમારા સૌભાગ્ય, સફળતા, આશાવાદ અથવા અન્ય લોકોના નસીબને નિયંત્રિત કરવાની તમારી ક્ષમતાનું પ્રતીક છે. તમારી જાતને બગાડવાનો અથવા તમારી જાત વિશે વધુ સારું અનુભવવાનો એક રસ્તો. એક યુક્તિ, ગુપ્ત શસ્ત્ર અથવા લાભ હોય છે જે તમને જ્યારે પણ ઇચ્છે ત્યારે આશાવાદ, સૌભાગ્ય અથવા સફળતાની તીવ્ર ભાવના જાળવી રાખી શકે છે. તમે તમારા આત્મવિશ્વાસને પુનર્જીવિત કરવા માટે એક સાધનનો ઉપયોગ કરો છો. નેગેટિવ રીતે, ટેનિંગ બેડ વેનિટી, નર્સિઝમ અથવા વધુ પડતા આત્મ-મનોરંજનને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. બહુ દૂર જવાનું જોખમ.