સામુદાયિક બપોરનું ભોજન

નાનકડા ભોજનનું સ્વપ્ન તમારા જીવનની એવી પરિસ્થિતિનું પ્રતીક છે જ્યાં દરેકવ્યક્તિએ પોતાનું કામ કરવું પડે છે. એવા લોકો અથવા પરિસ્થિતિઓ કે જેને ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે સહકારની જરૂર છે. સંભવતઃ કુટુંબ કે સામુદાયિક ધ્યેયોનું પ્રતિબિંબ. નાનકડું ભોજન તમારી આસપાસના લોકોના અંદાજનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે, જે તમને જે અનુભવ મળી રહ્યો છે તેમાં યોગદાન આપે છે. ઉદાહરણ: એક સમયે એક મહિલાએ કેમ્પ રિટ્રીટમાં નાનકડું ભોજન જોવાનું સપનું જોયું હતું. વાસ્તવિક જિંદગીમાં તેણે પોતાની નોકરી ગુમાવી દીધી હતી. તેના મિત્રો અને પરિવારજનો તેને નવી નોકરી અપાવવામાં મદદ કરવા માટે પોતાની કામગીરી કરી રહ્યા હતા.