ભાષાઓમાં બોલો

જીભમાં બોલવાનું સ્વપ્ન સંપૂર્ણપણે વફાદાર હોવાની પ્રબળ ચિંતાનું પ્રતીક છે. પોતાની જાતને કોઈ કારણ કે માન્યતા આપતી જોવા માગે છે. નકારાત્મક રીતે, જીભમાં બોલવું એ સંકેત હોઈ શકે છે કે તમે શ્રદ્ધાળુઓને જોવામાં ખૂબ રસ ધરાવો છો અથવા તો તમને રસ પડે છે. તમારી પાસે એવું છે કે જે બીજાને પ્રભાવિત કરવા અથવા સંપૂર્ણ પણે વફાદાર દેખાવ જાળવી રાખવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કરે છે. જે ધાર્મિક લોકો અન્ય લોકોની જેમ વફાદાર હોવાનું જણાય છે તેમના માટે જીભમાં બોલવાનું સ્વપ્ન સામાન્ય છે. તે ~વધારાના માઇલ~ માટે સમકક્ષ દબાણનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે, જે બીજાઓને તેમની શ્રદ્ધા મજબૂત છે તે દર્શાવવા માટે. તે મૂર્ખ લાગણીનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે, જે બીજાઓને તમારો વિશ્વાસ દર્શાવવા માટે સખત મહેનત કરી રહી છે. કદાચ ધાર્મિક ઉત્સાહને આરામ કરવો અથવા તમારી શ્રદ્ધાની બીજી કઈ ચિંતા કરવાનું બંધ કરવું વધારે સારું રહેશે. ઉદાહરણ: એક સ્ત્રીનું સ્વપ્ન હતું કે તે જીભમાં બોલી ને પોતાનું માથું લિવિંગ રૂમના ટેબલ પરથી ધક્કો મારી રહી હતી. વાસ્તવિક જીવનમાં તેને ચિંતા થતી હતી કે તે પૂરતા ખ્રિસ્તી ન લાગે અને ઈશ્વરને ખુશ કરવી મુશ્કેલ હતી.