વામન

પુત્રનું સ્વપ્ન તેના વ્યક્તિત્વના એક પાસાનું પ્રતીક છે જે નાનું કે નાનું છે. બીજા લોકો વિશેની લાગણીઓ તમારા કરતાં ઓછી શક્તિશાળી કે આધુનિક બનવા માટે સતત મૂર્ખ લાગે છે. કદાચ એવા લોકો કે પરિસ્થિતિઓ વિશે તમારી લાગણીઓ કે જે મને નથી લાગતું તે મહત્ત્વનું છે. તે નિઃસહાય, બિનમહત્વપૂર્ણ અથવા ઓછું આત્મસન્માન ધરાવતી તમારી લાગણીઓનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે. પુત્ર સાથે સેક્સ કરવાનું સ્વપ્ન એક અત્યંત આનંદદાયક અનુભવનું પ્રતીક છે, જ્યાં તમે શ્રેષ્ઠતાની કાયમી સ્થિતિ, વધુ શક્તિ ની નોંધ લેવા માટે સારું અનુભવી રહ્યા છો, જે તમે ગુમાવી શકતા નથી. એવું લાગવું ગમે છે કે વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિ હંમેશાં નાની કે નબળી હોય તેવું લાગે છે. ઉદાહરણ: એક વખત એક મહિલાએ એક એવા પુરુષને જોવાનું સપનું જોયું હતું જેણે બાળક તરીકે તેની સાથે છેડછાડ કરી હતી. વાસ્તવિક જિંદગીમાં તે તેની સાથે જે બન્યું તેના આઘાતની પ્રક્રિયા કરવા લાગી હતી અને તે આગળ વધી ગઈ હતી. મનુષ્ય, માથું બનવું એ ઘટતી જતી આઘાતજનક સ્મૃતિઓની શક્તિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઉદાહરણ ૨: એક વાર એક છોકરો તેના માતા-પિતાને વામન તરીકે જોવાનું સ્વપ્ન જોતો હતો. વાસ્તવિક જિંદગીમાં તે પોતાના હુકમોનો અનાદર કરી રહ્યો હતો અને તેની સાથે ભાગી રહ્યો હતો. બીમાર બાળકોના માતાપિતા તેમના માતા-પિતાના તેમના પ્રત્યેની સત્તા વિશે તેમના ઘટેલા દૃષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેઓ તેમને ~સૂપ~ તરીકે જોતા હતા. ઉદાહરણ ૩: એક યુવાને બાસ્કેટબૉલની રમતમાં વામનને હરાવવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. વાસ્તવિક જીવનમાં તે ઇન્ટરનેટ પર શ્રેષ્ઠ હેકિંગ કૌશલ્ય ધરાવતા લોકોને શરમમાં મૂકી રહ્યો હતો, જ્યારે તેઓ તેને પાછા મેળવવામાં સતત નિષ્ફળ રહ્યા હતા.