સાવકી માતા

સાવકી માતાનું સ્વપ્ન સહજ પસંદગીઓનું પ્રતીક છે જેને તમે નિયંત્રિત કરી શકતા નથી. નસીબદાર છે કે તમને સારું નથી લાગતું. ભવિષ્ય અથવા કાળજી માટેની યોજનાઓ જે તમને પરેશાન કરે છે. एक अप्रयास स्थिति जो हो रही है वह ~सिर्फ सुरक्षित~ है। સ્વપ્નોમાં માતાઓ સામાન્ય રીતે ભવિષ્ય વિશેની આંતરિકતા, નસીબ અથવા આપણા જીવનમાં સંયોગો વિશેની આપણી સમજને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સાવકી માતા પ્રતીકાત્મક રીતે એક વિકલ્પ આંતરિકતાનું એક સ્વરૂપ છે, જે નિયંત્રણ કરવાની તેની ક્ષમતાની બહાર છે. તમે ગૂંગળામણ અનુભવી શકો છો, ઉપેક્ષા કરી શકો છો અથવા પીઠ પકડી રાખી શકો છો. સિક્યોરિટી કોલ તમને માન નથી આપતું. સાવધાન રહેવા માટે દબાણ અનુભવવું. નેગેટિવ રીતે, સાવકી માતા એવી પરિસ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે જે તમે સહન ન કરી શકો. તમને ન ગમતા પરિવર્તન સાથે સમાધાન કરવા માટે સંઘર્ષ કરવો. તમે જે અપેક્ષા રાખી હતી તે પ્રમાણે કંઈક કરી શકતા નથી. વૈકલ્પિક રીતે, સાવકી માતા પોતાની વાસ્તવિક માતા સાથે તણાવ અથવા નિરાશાને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે.