મેક્સિકન લોકો

મેક્સિકન લોકોનું સ્વપ્ન તેમના વ્યક્તિત્વના પાસાઓનું પ્રતીક છે જે બીજા લોકોના વિચારો સાંભળતા નથી. તમે કે બીજું કોઈ કે જે એવું વિચારે છે કે પરિસ્થિતિ એટલી સારી છે કે તે જેટલી સારી છે. કોઈ પણ બાબતની બિલકુલ પરવા કરશો નહીં. હકારાત્મક રીતે, મેક્સિકન જીવનને એ રીતે જાળવી રાખવા અંગેના કટ્ટર વલણને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે, કારણ કે તમને તે ગમે છે. તમે જે વસ્તુઓથી ટેવાઈ ગયા છો તેને બદલવા માગતા લોકો સાથે તમારી જાતપર ભાર રાખો. એક સંપૂર્ણ ટી ટ્રેડિંગ જ્યાં તમે કોઈને બતાવો છો કે તમારી પાસે ગુમાવવા જેવું કશું જ નથી. નેગેટિવ રીતે, મેક્સિકન સતત નિરાશાઓને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે, તૂટી ગયેલી લાગણી અનુભવી શકે છે અથવા કોઈ વસ્તુ પર વિશ્વાસ કરી શકાતો નથી. તમે મહત્ત્વના નથી એવું અનુભવી રહ્યા છો. કોઈ વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિતમને જાણવા કે તેમના વિચારો સાંભળવામાં ખરેખર રસ નથી. નકામું વલણ. કોઈ કે વસ્તુ ક્યારેય પોતાનો રસ્તો નહીં બદલે એવો ભય અનુભવે છે. એવું લાગે છે કે કોઈ પરિવર્તન ન કરવા માટે પાગલ છે. અનિચ્છનીય ફેરફારો વિશે સંવેદનશીલતા અથવા તમને ગમતી કોઈ પણ વસ્તુ ચૂકી જાવ. મજબૂત વલણો કે આદતોનો સામનો કરવો. ઘમંડથી લોકોને કહેતા બતાવી રહ્યા છે કે તમને કોઈ પરવા નથી. ઉદાહરણ: એક પુરુષે એક સુંદર મેક્સિકન સ્ત્રીને જોવાનું સ્વપ્ન જોયું. જીવનમાં તે એ વાતથી નિરાશ થતો હતો કે તેને ગમતી સ્ત્રી તેની સાથે ક્યારેય વાત નહીં કરે. મેક્સિકન મહિલા આ સ્ત્રી વિશેના પોતાના જ્ઞાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે તેને હંમેશાં એવો અહેસાસ કરાવે છે કે તેને તેની પરવા નથી. ઉદાહરણ ૨: એક માણસે મેક્સિકનોને જોવાનું સ્વપ્ન જોયું. જીવનમાં તે જાગવાનું છોડી દેવાનો એક નવો ઉપાય કરીને સિગારેટને બહાર રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો, તે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. મેક્સિકોના લોકો ધૂમ્રપાન છોડતા પહેલા ધૂમ્રપાનની ચિંતા ન કરવાની પ્રાથમિકતાને પ્રતિબિંબિત કરતા હતા.