લીલો (પ્રકાશ)

સ્વપ્નમાં લીલા પ્રકાશનો રંગ ઉપચારનું પ્રતીક છે. જ્યારે તમે તેને સ્વપ્નમાં જુઓ છો ત્યારે તે અવરોધો દૂર કરવા અથવા હકારાત્મક પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પ્રગતિ કરો અથવા સમસ્યા સાથે આગળ વધો. તે મનોવૈજ્ઞાનિક અથવા ભાવનાત્મક સમસ્યાઓનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે, જેને તમે દૂર કરો છો. લીલો પ્રકાશ પણ એ સંકેત હોઈ શકે છે કે તમે શારીરિક ઉપચારનો અનુભવ કરી રહ્યા છો. વૈકલ્પિક રીતે, લીલા રંગના હળવા રંગો પણ સ્વાર્થ, લોભ અથવા ઈર્ષાનું પ્રતિનિધિત્વ હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે લોકો નવી કારકિર્દી કે સંબંધશરૂ કરતી વખતે લીલા પ્રકાશનું સ્વપ્ન જુએ છે. ખંજવાળથી શરૂ થવાની કે નવી લાગણી શરૂ કરવાની લાગણી હોય છે.