પફર માછલી

પફરફિશનું સ્વપ્ન વધુ પડતા મનોરંજનનું પ્રતીક છે. માનસિક કે માનસિક રીતે સંવેદનશીલ બનવું. તમે સામાન્ય કરતાં વધારે કંઈક કરી રહ્યા હશો અથવા એવું અનુભવી રહ્યા હશો કે તમે કંઈક વધારે પડતું કર્યું છે. ઉદાહરણ: એક સ્ત્રી એક સમયે પફરફિશ પાલતુ પ્રાણી બનવાનું સ્વપ્ન જોતી હતી. વાસ્તવિક જિંદગીમાં તે પોતાના પાર્ટનર પર ઓરલ સેક્સ કરશે તેવી અપેક્ષા હતી, જે તેની તરફેણમાં પાછી ફરવાની અપેક્ષા હતી તેના કરતાં ઘણી વધારે હતી. પાલતુ પ્રાણીની પફરફિશ તેને જ્યારે પણ ઇચ્છે ત્યારે સંતોષ આપીને તેને ખુશ રાખવાની જરૂરિયાતને પ્રતિબિંબિત કરે છે.