હૃદયના ધબકારા

હૃદયના ધબકારા સાંભળવાનું સ્વપ્ન તમારી જાતને ધમકી કે ડરલાગવાની આત્મજાગૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે. તમે માથાની સમસ્યાનો સામનો કરવાનું ટાળી રહ્યા હશો… અથવા તમે તમારી જાતને ભયભીત કરવાનું પસંદ કરી રહ્યા છો. વૈકલ્પિક રીતે, હૃદયના ધબકારા સાંભળવાથી લાગણીઓની ઓળખ પ્રતિબિંબિત થઈ શકે છે. તમે કેટલી ચિંતા કરો છો અથવા પ્રેમ કરો છો તેની ઓળખ. હૃદયના ધબકારા જીવન કે રસના પુરાવાનું પણ પ્રતીક બની શકે છે. સંબંધો કે પરિસ્થિતિની જીવંતતા. આ બાબતનો સાર.